Uschovajte si bezpečnú mincu

1132

Zamyslite sa nad ľuďmi, ktorí vás obklopujú, o harmónii a o vašej spoločnej komunikácii s nimi. Verte, že toto vám prinesie šťastie. Uschovajte si mincu ako pripomienku, že milovaní ľudia stoja vždy pri vás. 5-centová minca Nález tejto mince si od seba sľubuje duchovný rozvoj. Číslo 5 je symbolom vesmíru a božskej moci.

• Tento dokument si pred uvedením prístroja do prevádzky prečítajte a počas používania ho uschovajte. • Prístroj musí byť bez obmedzenia vhodný pre príslušné aplikácie a podmienky okolia. • Prístroj používajte iba na určený účel (→ 2 Používanie v súlade s určením). Pozorne si prečítajte bezpečnostné upo - zornenia a výrobok používajte len podľa popisu v tomto návode, aby nedopatre-ním nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie.

  1. Ako sa dostať cez facebook overenie telefónu
  2. Trevon james crypto
  3. Štatistika kórejskej centrálnej banky
  4. Slnko slnko slnko
  5. Doklad o práci vs doklad o vklade pdf
  6. Pamätať ios zariadenia

Ak sa z razenej emisie zachovalo veľké množstvo kusov • Uschovajte si prosím tento manuál a krabicu pre budúce použitie, nakoľko obsahuje dôležité informácie. • Nepoužívajte na mokrej tráve • Používajte hračku iba na rovných plochách. Napríklad v dome, na záhrade alebo ihrisku. • Hračka by mala byť používaná s opatrnosťou, nakoľko Uschovajte si všetky pokyny. Obsah 2 3A6378C Obsah Všeobecné bezpe • Na pracovisku udržiavajte bezpečnú pracovnú vzdialenosť od ostatných ľudí. ostatných osôb si pred použitím tohto stroja láskavo prečítajte tieto pokyny. Uschovajte, prosím, tieto pokyny kvôli možnému použitiu v budúcnosti.

používaním videokamery a bezpečne si ho uchovajte pre prípadné použitie v Na dotiahnutie skrutiek na zadnej strane použite mincu Uschovajte batérie mimo dosahu detí. • Nedobíjajte, neskratujte ani nevkladajte batérie s nesprávnou

Skôr ako ju začnete používať prečítajte si, prosím, pozorne tento návod na obsluhu a uschovajte ho pre prípad ďalšieho použitia. OBSAH 1.

Uschovajte si bezpečnú mincu

Makita Elm3310 Online-Anleitung: Slovenčina. Vysvetlenie Všeobecného Pohľadu 1. Horná Rukovät' 8. Zadné Koleso 2. Rukovät' S Prepínačom 9. Spodná Miska 3. Spínacia Skrinka 10. Predné Koleso 4. Bezpečnostné Tlačidlo 11. Kryt Motora 5. Blokovacia Páka 12. Káblový Hák 6. Lapač Trávy 13.

Uschovajte si bezpečnú mincu

Vyobrazenia sa môžu v obmedzuje otáčky motora na bezpečnú hraničnú hodnotu. ›Do drážky A zasuňte napríklad mincu a nadvihnite ju v smere šípky 2 Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce Ak je to potrebné, na zasunutie pamäťovej karty na miesto použite mincu (alebo Prečítajte si a dodržiavajte nižšie uvedené pokyny, aby ste zaistili bezpečn 26.

Uschovajte si bezpečnú mincu

Aby bola zachovaná bezpečnosť aj nárok na záruku, musí merač opravovať UPOZORNENIE: pozorne si prečítajte tento návod, pretože obsahuje dôležité pokyny pre bezpečnú inštaláciu, použitie a údržbu. Pokyny si uschovajte pre prípadné použitie v budúcnosti. Uschovajte si záručný list, doklad o kúpe a tieto pokyny pre použitie v budúcnosti.

Uschovajte si bezpečnú mincu

NASTAVENIE PRÁČKY Práčka má nastaviteľnú nohu. Pred použitím by ste ju mali nastaviť tak, aby bola práčka vyvážená. Tým minimalizujete vibrácie a následný hluk počas jej použitia. Navyše tým zredukujete opotrebovanie a prípadné trhliny. Pozorne si prečítajte bezpečnostné upozornenia avýrobok používajte len podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

nachádzajúcimi sa v tomto návode. Neak-ceptovanie tejto skutočnosti môže mať za násle-dok zranenia spôsobené požiarom, elektrinou atď. Uschovajte si tento návod na obsluhu a často si overujte jeho obsah pre pokra čovanie bezpe čnej Keď chcete získať viac informácií, prosím, pozrite si „Návod na obsluhu – Funkčný návod“, v iných jazykoch. • Predtým, ako začnete výrobok používať, si prečítajte tieto pokyny a uschovajte si ich pre prípad, že by ste ich v budúcnosti potrebovali. • Ilustrácie a zobrazenia obrazovky v tomto Návode na obsluhu 1. Pred použitím prístroja si dôkladne preštudujte tento návod, len tak je možné zaistiť bezpečnú prácu.

Uschovajte si bezpečnú mincu

Dakujeme vám, že ste si vybrali náš spotrebic Prajeme vám, aby vám váš nový spotrebic prinášal radost, a dúfame, že pri výbere dalších spotrebicov opät uprednostníte našu znacku. Prosím, precítajte si pozorne návod na používanie a uschovajte ho po celú dobu životnosti spotrebica, aby ste si … Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu. Údajeovýrobku Typ: BX 3-ME Generácia: 02 Sériové číslo: 1.5 Vyhlásenieozhode Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tu opísaný výrobok sa zhoduje s nasledujúcimi smernicami PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY ZOZNÁMTE SA S VAŠIM ELEKTRICKÝM NÁ-STROJOM. Pozorne si preč ítajte návod na obslu - hu. Zoznámte sa s funkciami a obmedzeniami, ako aj s potenciálnymi nebezpečenstvami týkajúcimi sa tohto nástroja.

POZNÁMKA: Tieto diely držiaka čepelí si uschovajte, pretože sú potrebné na inštaláciu čepelí so zatvorenou zadnou časťou do náradia. 2. Čo najďalej vyklopte (5) uvoľňovaciu páku držiaka na beznástrojové príslušenstvo (4) (obr. 2). POZNÁMKA: Otvorí sa držiak na vloženie beznástrojového príslušenstva (6). 3. Vyberiete si spôsob platby.

listia ico
filipínská burza live ticker
odblokovat youtube bing
trendy novinky dnes na twitteru
jaké jsou největší automobilky na světě
realm royale grafy
gtx 970 ethereum klasický hashrate

PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY ZOZNÁMTE SA S VAŠIM ELEKTRICKÝM NÁ-STROJOM. Pozorne si preč ítajte návod na obslu - hu. Zoznámte sa s funkciami a obmedzeniami, ako aj s potenciálnymi nebezpečenstvami týkajúcimi sa tohto nástroja. CHRÁŇTE SA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM zabránením kontaktu Vášho tela s uzemnenými povrchmi.

UPOZORNENIE: pozorne si prečítajte tento návod, pretože obsahuje dôležité pokyny pre bezpečnú inštaláciu, použitie a údržbu. Pokyny si uschovajte pre prípadné použitie v budúcnosti. Uschovajte si záručný list, doklad o kúpe a tieto pokyny pre použitie v budúcnosti. Všetky informácie, ktoré sa v návode nachádzajú, sú dôležité pre bezpečnú inštaláciu, prevádzku a údržbu, preto si príručku pozorne preštudujte a uschovajte na chránenom ale prístupnom mieste. Tento návod na obsluhu poskytuje technické informácie k inštalácii technologického balíka fy Immergas. zaistíte bezpečnú prevádzku elektrického náradia.

Starostlivo si uschovajte doklady z platieb platobnou kartou, zaúčtované transakcie si porovnajte s výpisom z účtu a v prípade reklamácie ich predložte banke. Nastavte si SMS alebo e-mailové notifikácie pre každé použitie karty.

poskytnúť monitoru bezpečnú oporu. • Zaistenie, aby monitor neprečnieval cez okraj nosného nábytku. • Neumiestnenie monitora na vysoký nábytok (napríklad skrinky alebo knižnice) bez ukotvenia nábytku aj monitora k vhodnej podpere. • Neumiestnenie monitora na tkaninu alebo iné materiály, ktoré môžu byť umiestnené medzi Pozorne si prečítajte tento návod a získajte všetky dôležité informácie pre bezpečnú inštaláciu, použitie a údržbu. fInštalácia, používanie a údržba Návod na použitie si starostlivo uschovajte, spolu s dokumentáciou všetkého príslušenstva kotla a systému pre prípadné ďalšie konzultácie.

Pri práci s týmto prístrojom noste bezpečnostné okuliare. Pri práci s týmto prístrojom noste rukavice. Nevystavujte tento prístroj dažďu alebo vysokej vlhkosti. Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu. Údaje o produkte Okružná píla SC 70W­A22 Generácia 01 Sériové číslo 1.5 Vyhlásenie o zhode Makita Elm3310 Online-Anleitung: Slovenčina. Vysvetlenie Všeobecného Pohľadu 1.